พลาสติกคลุมโรงเรือนชนิดคัดเลือกแสง (photoselective film)

พลาสติกคลุมโรงเรือนนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคัดเลือกแสงเฉพาะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือคัดเลือกคลื่นแสงและควบคุมสัดส่วนในช่วง PAR (photosynthesis active radiation หรือช่วงแสงระหว่าง 400-700 นาโนเมตร) ที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง ในขณะเดียวกันก็ช่วยกระจายแสงในโรงเรือนให้เท่าเทียมกัน และตัดคลื่นแสงที่พืชไม่ต้องการใช้ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet), รังสีอินฟราเรด (Infrared rays) ทำให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลง พืชไม่เครียด ผลผลิตสวยงามขึ้น ซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ระบบผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ระบบผลิตของเราเลือกใช้เครื่องจักรประเภท Multi-layer และ Mono-layer ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตฟิล์มที่มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากอุปกรณ์เสริมที่ทำการติดตั้งเพิ่มเติม สามารถควบคุมงานที่ผลิตในส่วนรายละเอียดต่างๆให้มีความสม่ำเสมอ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังเลือกใช้เม็ดวัตถุดิบพลาสติก และสารเติมแต่งต่างๆ (special additive) ที่มีคุณภาพสูง และผ่านการทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติด้านกายภาพ ทั้งจากภายในห้องแล็บของบริษัทฯ และจากการทดลองใช้ ณ สถานที่จริงจนมาเป็นสูตรการผลิต ที่มีความเฉพาะตัว ในงานแต่ละประเภท (unique formulation)

อ่านต่อ