นโยบายความยั่งยืน

วีเอสซี ได้ตระหนักถึงปัญหาขพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะในพลาสติกเพื่อการเกษตร และพลาสติกเพื่อการอุตสาหกรรม

เราเชื่อว่าความยั่งยืนนั้นไม่สามารถสร้างได้คนเดียว แต่ต้องเกิดความร่วมมือกันของทุกฝ่าย วีเอสซีจึงร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ, มหาวิทยาลัยต่างๆ, รวมถึงลูกค้าของเรา ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอันทันสมัย, ความชำนาญ และความรู้ ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต โดยทางบริษัทฯ มีการนำกลยุทธ์ 3R มาประยุกต์ใช้ในองค์กร คือ

ลดปริมาณการใช้ (Reduce)

  • การลดการใช้เม็ดพลาสติกแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้โดยเฉพาะในพลาสติกเพื่อการเกษตร (พลาสติกคลุมแปลงดิน, ถุงเพาะชำ) เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะในดินที่เศษพลาสติกอาจส่งผลต่อการเติบโตของพืชได้ในระยะยาวโดย เปลี่ยนมาใช้เกรดย่อยสลายได้ 100% ที่ไม่ทิ้งปัญหาไมโครพลาสติกและช่วยให้เกษตรกร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การลดความหนาของสินค้า

การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

  • การนำเศษ PCR (post-consumer recycled) หรือพลาสติกที่ผู้ใช้งานปลายทางไม่ได้ใช้แล้ว กลับมาใช้ในสินค้า

รีไซเคิล (Recycle)

  • การนำเศษรีไซเคิลมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ในขณะที่ยังคงความแข็งแรงของฟิล์มไว้

ถุงเพาะชำย่อยสลายได้

ผลิตจากกากกาแฟ

พลาสติกคลุมแปลงดินย่อยสลายได้

พลาสติกคลุมแปลงดินย่อยสลายได้ ด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย วีเอสซีเชื่อมั่นว่าบริษัทผู้ผลิตพลาสติก ก็สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมนโยบายความยั่งยืนได้ และการเริ่มทำโปรเจ็คของเราในวันนี้ ก็สามารถทำให้เราเข้าใกล้โลกสีเขียวที่น่าอยู่มากขึ้นในวันพรุ่งนี้