วิธีปลูกมะเขือเทศ สร้างรายได้เสริม

วิธีปลูกมะเขือเทศ

วิธีปลูกมะเขือเทศ สร้างรายได้เสริม

        มะเขือเทศเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการปลูกอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายกว่าพืชชนิตอื่น ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก
ก็สามารถปลูกได้ เหมาะสำหรับการปลูกในครัวเรือนหรือพื้นที่ขนาดเล็ก นอกจากนี้มะเขือเทศเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อุดมไปด้วยวิตามิน
และแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินเอ ไลโคปีน โพแทสเซียม เป็นต้นซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เช่น ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ
โรคมะเร็ง โรคตาเสื่อม ทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด

วิธีการปลูกมะเขือเทศ

วิธีปลูกมะเขือเทศ

        เริ่มจากการเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตสำหรับมะเขือเทศ มะเขือเทศเป็นพืชเมืองหนาว อุณหภูมิที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต
คือประมาณ 18-28 องศาเซลเซียสแนะนำว่าควรปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนเพื่อควบคุมสภาพอากาศและกันฝน เพราะถ้าโดนฝนมากๆหรือโดนแดดจัดเกินไป
อาจทำให้เกิดโรคได้ง่ายและมีผลผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นพลาสติกคลุมโรงเรือนที่นิยมใช้ในการปลูกมะเขือเทศคือ พลาสติกคลุมโรงเรือน

สูตรมาตรฐาน(UV protect clear film) ถ้าในบ้างพื้นที่มีปัญหาเรื่องความร้อนสูงแนะนำเป็นสูตรลดความร้อนกระจายแสง (Cooling Diffused)

การเตรียมดินสำหรับปลูกมะเขือเทศ

การเตรียมดินสำหรับปลูกมะเขือเทศ

        มะเขือเทศชอบดินร่วนซุย มีอินทรียวัตถุสูง และสามารถระบายน้ำได้ดี ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วนต่อ ดิน 4 ส่วนผสมดินและปุ๋ยให้เข้ากัน และตากดินทิ้งไว้ 15 วัน

การเลือกพันธุ์มะเขือเทศ

การเลือกพันธุ์มะเขือเทศ

มะเขือเทศแต่ละพันธุ์มีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลที่เหมือนกัน พันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อจำหน่าย ได้แก่
1. มะเขือเทศราชินี มีลักษณะผลกลม สีแดงเข้ม เนื้อแน่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว
2. มะเขือเทศเชอรี่ มีลักษณะผลทรงรี สีแดง รสหวาน
3. มะเขือเทศลูกท้อ มีลักษณะผลกลม ลูกใหญ่ สีส้ม รสหวานอมเปรี้ยว

วิธีเพาะต้นกล้ามะเขือเทศ

วิธีการเพาะต้นกล้ามะเขือเทศ

1.เตรียมภาชนะเพาะเมล็ด เช่น ถาดเพาะเมล็ด กระถาง
2.ใส่ดินสำหรับเพาะกล้าลงในภาชนะ(ดินร่อนแล้ว 1 ส่วน / ปุ๋ยคอก 1 ส่วน / แกลบ 1 ส่วน)
3.หยอดเมล็ดมะเขือเทศลงในดินเพาะระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร
4.รดน้ำให้ชุ่ม
5.วางภาชนะเพาะเมล็ดไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

การย้ายกล้าต้นมะเขือเทศ

การย้ายกล้าต้นมะเขือเทศ

เมื่อต้นกล้ามะเขือเทศมีอายุประมาณ 20-30 วัน ก็พร้อมย้ายกล้าลงแปลงปลูก ขั้นตอนการย้ายกล้า มีดังนี้

1.เตรียมแปลงและโรงเรือนสำหรับปลูกให้พร้อม
2.ระยะห่างระหว่างหลุมอยู่ที่ 40 x 70 เซนติเมตร
3.นำต้นกล้ามะเขือเทศออกจากภาชนะเพาะ
4.วางต้นกล้าลงหลุมปลูก โดยกลบดินให้มิดโคนต้น
5.รดน้ำให้ชุ่ม

วิธีรดน้ำและใส่ปุ๋ยมะเขือเทศ

วิธีรดน้ำและใส่ปุ๋ยมะเขือเทศ

มะเขือเทศต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยให้น้ำวันละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น ควรรดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่ควรให้น้ำจนดินขังแฉะ การให้ปุ๋ยมะเขือเทศ มีดังนี้

ระยะกล้า : ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมต่อต้น
ระยะออกดอก : ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-20 อัตรา 100 กรัมต่อต้น
ระยะติดผล : ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมต่อต้น

ทริคการปลูกมะเขือเทศ

ทริคการปลูกมะเขือเทศ

1.ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งอาหารและน้ำจากต้นมะเขือเทศ
2.มะเขือเทศอาจเกิดโรคและแมลงได้ ควรหมั่นตรวจดูต้นมะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอ
3.สำหรับพันธุ์มะเขือเทศที่ทอดยอดหรือพันธุ์เลื้อย ควรเด็ดยอดหลักทิ้งเมื่อต้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้กิ่งแขนงแตกออกมามากขึ้น
ส่งผลให้ออกดอกและติดผลได้มากขึ้น

การเก็บเกี่ยวเขือเทศ

วิธีเก็บเกี่ยวเขือเทศ

มะเขือเทศจะสุกประมาณ 45-60 วันหลังย้ายกล้า โดยสังเกตจากสีของผลมะเขือเทศ ผลมะเขือเทศที่สุกจะมีสีตามพันธุ์ เช่น สีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง

ราคามะเขือเทศในปัจจุบัน

ราคามะเขือเทศในปัจจุบัน (19/10/2023)

ราคาขายมะเขือเทศในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น พันธุ์มะเขือเทศ คุณภาพผลผลิต ฤดูกาล เป็นต้น โดยราคาขายมะเขือเทศในท้องตลาดทั่วไป ดังนี้

  • มะเขือเทศราชินี ราคาประมาณ 20-40 บาทต่อกิโลกรัม
  • มะเขือเทศเชอรี่ ราคาประมาณ 150-250 บาทต่อกิโลกรัม
  • มะเขือเทศลูกท้อ ราคาประมาณ 30-50 บาทต่อกิโลกรัม

        ควรเลือกพันธุ์มะเขือเทศที่ตลาดต้องการ เช่น มะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศลูกท้อ เป็นต้น และศึกษาวิธีการปลูกมะเขือเทศอย่างละเอียด
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอและตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ควรควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตัดแต่งกิ่ง เด็ดยอด
ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สูงที่สุด