พลาสติกคลุมโรงเรือนแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไร

พลาสติกคลุมโรงเรือน VSC

      พลากติกคลุมโรงเรือนทำหน้าที่อะไร?

     ทำหน้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชโดยการช่วยลดอุณหภูมิ
กันแดดกันฝนหรือพายุ ป้องกันแมลง ทำให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดและทำให้ผลผลิตได้คุณภาพมากขึ้น
อีกทั้งยังปลูกพืชนอกฤดูกาลได้อีกด้วยพลาสติกคลุมโรงเรือน แต่ละสูตรมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เหมาะสมกับพืชที่แตกต่างกัน

ไป โดยหลักๆจะแบ่งเป็น 5 สูตร คือสูตรมาตรฐาน สูตรกระจายแสง สูตรคัดเลือกแสง สูตรลดความร้อนและกระจายแสง และ
สูตรป้องกันหยดน้ำและกระจายแสง การเลือกใช้สูตรไหนนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกและปัญหาที่ต้องการแก้ไข
เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุดและเกิดประโยชน์แก่ผู้ปลูกอย่างแท้จริง

 

พลาสติกคลุมโรงเรือน ทั้ง 5 สูตร

พลาสติกคลุมโรงเรือนของ VSC มีกี่ประเภท? แต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานแบบใด?
เราจะมาไขข้อสงสัยนั้นกัน

1. สูตรมาตรฐาน (UV protect clear film)
2. สูตรกระจายแสง (UV protect diffused film)
3. สูตรคัดเลือกแสง (VSC photoselective film)
4. สูตรลดความร้อนและกระจายแสง (VSC cooling diffused film)
5. สูตรป้องกันหยดน้ำและกระจายแสง (Anti-drip diffused film)

 

1. พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรมาตรฐาน (UV protect clear film)
พลาสติกคลุมโรงเรือน  สูตรมาตรฐาน

     เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ที่ต้องการใช้แสงในการเจริญเติบโตมาก โดยมีค่าแสงส่องผ่านสูงถึง 90% (light transmission in PAR)
ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลาสติกมีคุณภาพสูง ทนทานต่อรังสียูวีและสารเคมีประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี 
ฟิล์มมีความแข็งแรงสูง ทนทาน มีหน้ากว้างและความหนาให้เลือกหลากหลาย

 

2. พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรกระจายแสง (UV protect diffused film)

พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรกระจายแสง

    เหมาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนอย่างประเทศไทย โดยสามารถช่วยการกระจายแสงในโรงเรือนได้ดียิ่งขึ้น
ทำให้พืชได้รับแสงเท่าเทียมกัน เติบโตได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งโรงเรือน โดยไม่ได้ลดเปอร์เซ็นการผ่านของแสงลง
(ถึงแม้ว่ามองด้วยตา ฟิล์มจะดูขุ่นกว่าสูตรมาตรฐานก็ตาม) นอกจากนี้อีกประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ช่วยป้องกันปัญหาใบไหม้/ดอกไหม้
โดยการลดทอนความแรงของแสงที่ส่องผ่านเข้ามาในโรงเรือนได้ จึงทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น มีอัตราการเติบโตได้ดีมากขึ้น มีขนาด
รูปทรง รสชาติ ที่ดีขึ้น เช่น พริกมีความเผ็ดมากขึ้น ทำให้สามารถขายได้ราคาที่ดีกว่าเดิม

 

3. พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรคัดเลือกแสง (VSC photoselective film)
พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรคัดเลือกแสง

    เป็นสูตรพิเศษที่มีการคัดเลือกแสงที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น เหมาะสำหรับการปลูกพืชชนิดที่
เน้นดอกเน้นสีของผลผลิต เช่น ดอกไม้ เป็นต้น 

        โดยประโยชน์ของสูตรคัดเลือกแสงมีดังนี้

        1. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และช่วยเพิ่มสารอาหารหรือคุณประโยชน์ทางโภชนาการในพืชได้ เช่น ทำให้พริกมีรสเผ็ดขึ้น
เมื่อสภาพภายในโรงเรือนมีการกรองรังสีที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอันตรายต่อพืชออกไป ทำให้พืชได้รับแสงบางช่วงความยาวคลื่นที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตเต็มที่ ส่งผลให้พืชสามารถสร้างสารบางชนิดได้มากขึ้น เช่น สารที่ให้รสเผ็ดร้อน เป็นต้น
        2. ตัดแสงที่อันตรายต่อพืช เช่น รังสียูวี และรังสีอินฟราเรด จึงช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้ด้วย
        3. ลดการเข้าทำลายจากแมลงศัตรูพืช เนื่องจากแมลงศัตรูพืชหลายชนิดอาศัยรังสียูวีในการมองเห็น ดังนั้นในโรงเรือนที่คลุมด้วย
ฟิล์มพลาสติกคัดเลือกแสง สายตาของแมลงจะมองเห็นในโรงเรือนมีลักษณะค่อนข้างมืด ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยหรือแพร่พันธุ์ของแมลง ดังนั้นแมลงจะถูกจำกัดปริมาณ หรือพยายามหนีออกจากโรงเรือน
อีกทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชที่อาศัยช่วงรังสี (ที่ถูกกรองออก) ในการแพร่กระจาย
        4. เพิ่มการกระจายแสงในโรงเรือนให้มากขึ้น ทำให้พืชได้รับแสงเท่าทั้งโรงเรือนและเติบโตเฉลี่ยเท่ากันทุกต้น
        5. ลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้สั้นลง และผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น

 

4. พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรลดความร้อนและกระจายแสง (VSC cooling diffused film)
พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรลดความร้อนกระจายแสง

    เหมาะอย่างยิ่งกับพืชที่ไม่ชอบความร้อน โดยเป็นสูตรพิเศษที่ใช้สารเติมแต่งจากประเทศอิตาลี (special additive from Italy)
ทำงานโดยการสะท้อนรังสีอินฟราเรด (Infrared) จึงช่วยลดอุณหภูมิลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ปัญหาโลกร้อน (global warming) ส่งผลกระทบทำให้อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้นในทุกๆปี การเลือกใช้
สูตรลดความร้อนและกระจายแสง (VSC cooling diffused film) จึงช่วยแก้ปัญหาความร้อนสะสมในโรงเรือนได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของพลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรลดความร้อนและกระจายแสง VSC มีดังนี้

        1. ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน ได้เฉลี่ย 3-5 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ เมื่อเทียบกับโรงเรือนที่
           ใช้พลาสติกสูตรมาตรฐาน (เก็บข้อมูลปี 2562-2566, ประเทศไทย)
        2. ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งขนาด, รูปทรง, รสชาติ, สี  โดยเฉพาะน้ำหนักของผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิม
        3. ลดปัญหาดอกไหม้/ใบไหม้
        4. สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ, ค่าปุ๋ย เป็นต้น
        5. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานในโรงเรือนมากขึ้น พนักงานสบายตัว ไม่ร้อน

              พลาสติกคลุมโรงเรือน ก่อนใช้                               พลาสติกคลุมโรงเรือน หลังใช้
    ภาพเปรียบเทียบคุณภาพพริกหวาน จ.เชียงใหม่ ก่อน (ภาพซ้าย) และหลัง (ภาพขวา) ใช้พลาสติกสูตรลดความร้อนและกระจายแสง
                     จะเห็นว่าผลผลิตคุณภาพดีขึ้น ไม่มีปัญหาผลไหม้ รูปทรงและสีสวยกว่ากว่าเดิมมาก เป็นที่พอใจของผู้ปลูก

 

5. พลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรป้องกันหยดน้ำและกระจายแสง (Anti-drip diffused film)

    เหมาะกับพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง ฟิล์มพิเศษที่ช่วยให้หยดน้ำไหลลงมาตามความโค้งของฟิล์มและทำให้หยดน้ำไม่สัมผัสลงสู่พืชโดยตรง
ทำให้ช่วยลดปัญหาโรคต่างๆที่มากับความชื้นได้เช่น เชื้อรา เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มค่าส่องผ่านของแสง และลดโอกาสการเกิดพืชไหม้ได้อีกด้วย

พลาสติกคลุมโรงเรือง ป้องกันหยดน้ำ ก่อนใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือง ป้องกันหยดน้ำ หลังใช้
  ก่อนใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรป้องกันหยดน้ำ                  หลังใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรป้องกันหยดน้ำ     

 

     หลังจากได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของพลาสติกคลุมโรงเรือนแต่ละสูตรแล้ว เราหวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ
พลาสติกคลุมโรงเรือนแต่ละสูตรให้เหมาะกับพืชของท่าน เพราะแต่ละสูตรมีประโยชน์แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็น
สูตรไหน มั่นใจได้ว่าพลาสติกเกษตรของ VSC มีคุณภาพสูง ทนทาน มาตรฐานสากล และช่วยเพิ่มผลผลิตของท่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ